Orgeln i Elimkyrkan Latorp
Byggd 1955 av den danske orgelbyggaren Wilhelm Hemmersam för Revinge Kyrka (Skåne).
Inköpt år 1991. Renoverad och uppmonterad av Ingemar Juhlin m.fl. 1992-1993.

Omfång: 1 manual och pedal, 54/29 toner 8 stämmor

Disposition:
Man:
Gedackt 8"
Spetsgamba 8";
Principal 4"
Rörflöjt 4"
Blockflöjt 2"
Nasat 1 1/3"
Sifflöjt 1"
Pedal:
Subbas 16" C-H på pneumatisk låda placerad bakom orgelbänken, c - e¹ trans. Gedackt 8"
Pedalkoppel.

Pedal och de lägsta 17 tonerna i Gedakt 8" på pneumatiska lådor, i övrigt mekanisk.
Gemensam bas C-fiss Gedackt 8" och Spetsgamba 8".

Antal pipor i orgeln: 371 st. varav 36 st. i trä och 335 st. tenn.

Lufttryck 65 mm Vp.
Ny fläkt anskaffades i samband med uppmonteringen 1993.
Kostnaden för inköp och uppmontering blev ca: 61 000 kr. Senare (år 2000) inköptes en ny
ställbar orgelbänk från Mårtenssons orgelfabrik till en kostnad av 10 000 kr.
Arbetet uppmärksammades i en artikel i Nerikes Allehanda 10/6 1992, en artikel författad av Ingemar Juhlin infördes i "Orgelforum" 3/1997.
Något intresse från samfundstidningar finns däremot inte.
Orgeln finns upptagen i"Inventarium över SVENSKA ORGLAR 1991:II"

Några bilder:

Orgelns plats vid sidan om talarstolen.
 

Orgelns ursprungliga plats i Revinge kyrka.
 

Orgelhus med fasad uppställd på prov, och så fick det bli.
 

Bild framifrån under monteringsarbetets gång.
 

Ingemar Juhlin limmar tätningar på en pipstock.
 

Som kondukter använde vi prisbillig PVC-slang.
Inget pietetsfullt material direkt, men det fungerar.
Den ursprungliga överföringen till fasadpiporna blev vi tvungna att byta ut,
den hade fått bära upp hela tyngden från fasaden med följd
att en del trädelar spräckts, nu bär en ny träregel upp fasaden.
 

Bild ovanifrån i det här öppna orgelhuset, pipor o pipstock till Blockflöjt 2" demonterade.
 

Ovanifrån, alla pipor på plats.
Stämmornas placering framifrån (ovanifrån på bilden).

Principal 4", Spetsgamba 8", Gedackt 8", Rörflöjt 4", Blockflöjt 2", Nasat 1 1/3", Sifflöjt 1" (till största delen dold på bilden).
 

För mer upplysningar etc.: 
Ingemar Juhlin
Lundavägen 10 Latorp 
719 92 Vintrosa.
Tel:019-29 60 63, 070-376 40 44
E-post: s.ingemar.juhlin@gmail.com