Hösten
Gudstjänster och samlingar.
September
Sönd  8 10:00 Gemensam gudstjänst i Equmeniakyrkan, Tomta
Tisd 10 19:00 Bön i Betel
Sönd 15 10:30 Gudstjänst i Betel, Nikolas D, Birgitta M
Sönd 22 09:00 Församlingsmöte i Elim
10:30 Gudstjänst med barnvälsignelse i Elim,
Nikolas D, Ulrika E, Maria Leetmaa
Tisd 24 19:00 Bön i Elim
Sönd 29 10:30  Gudstjänst i Betel, Arne Johansson, Tomas J
Oktober
Sönd 6 10:30 Gudstjänst i Betel, besök från Ecuador
Tisd 8 19:00 Bön i Betel
Sönd 13 10:30 Gudstjänst i Elim, Goda Nyheter, Stefan E 
Sönd 20 10:30 Gudstjänst i Betel, Arne Johansson, Marie B
Tisd 22 19:00 Bön i Elim
Sönd 27 10:30 Gudstjänst i Elim, Nikolas D, Lisbeth J
November
Sönd 2 10:30 Ekumenisk gudstjänst i Elim, Arne Johansson Ulrika E
Tisd 5 19:00 Bön i Betel
Sönd 10 10:30 Gudstjänst i Betel, Nikolas D, Strömberg
Sönd 17 10:00 Gudstjänst i Tomta, ”Till jordens yttersta gräns”
Tisd 19 19:00 Bön i Elim
Sönd 24 09:00 Församlingsmöte i Elim
10:30 Gudstjänst i Betel, Arne Johansson