Höstens

Gudstjänster och samlingar.

September
Sönd 3 10.30 Gemensam gudtjänst i Missionskyrkan, Vintrosa. Roland Enebro. "En kyrka för alla" med lunch till självkostnadspris
Tisd 5 18.30 Gudstjänstråd
Sönd 10 10.30 GudtjänstDavid Juhlin, Ulrika Elisson
Tisd 12 19.30 Bön
Fre-sön 15-17 Gemenskapshelg tillsammans med Betel, Vintrosa
Sönd 24 10.30 Gudstjänst med barnvälsignelse Nikolas Demetriades, Stefan Elisson
Tisd 26 19.30 Bön
Oktober
Sönd 1 10.30 Gemensam gudstjänst med nattvard i Elim. Nikolas Demetriades, Lisbeth Juhlin
Tisd 3 19.30 Bön
Sönd 8 10.30 Skördegudstjänst Anna-Lena Skårsjö, Maria Juhlin
Tisd 10 19.30 Bön
Sönd 15 10.30 Gudstjänst Simon Linebäck, Stefan Elisson
Tisd 17 10.30 Bön
Sönd 22 10.30 Bibelstudium - "Vem är Gud?" Nikolas Demetriades, Victor Jonson. Lunch till självkostandspris